Duchowość benedyktyńska – u mnie dowiesz się o niej wszystkiego


Duchowość benedyktyńska to długa i bogata tradycja chrześcijańskiej wiedzy, w której oprócz modlitwy skupiono się na przyjmowaniu, skupieniu, poszukiwaniu i studiowaniu Pisma Świętego. Od XII wieku jest to główna forma monastycyzmu.

Mimo swojej starożytności, duchowość benedyktyńska wciąż ma wiele do zaoferowania dzisiejszym ludziom. Wierzymy, że rytuały benedyktyńskie, diecezje, codzienne życie zgodne z Regułą Świętego Benedykta i przywództwo oparte na głębokiej miłości mogą pomóc każdemu poszukującemu także dzisiaj uczniowi Chrystusa.

Od term gift retreats stało się popularnym witanie Gości z różnych tradycji, aby odkryli filary duchowości benedyktyńskiej – modlitwę, post, rozważanie, medytację i kontemplację. Modlitwa jest głównym elementem duchowego życia benedyktyńczyka i obecna jest we wszystkich aspektach życia benedyktyńsko-monastycznego.

Oprócz modlitwy, mnisi benedyktyni wspierają się we wzajemnym szacunku i pomagają sobie nawzajem realizować ich życiowe cele. Podstawowym zadaniem mnicha jest poprzez mówienie i milczenie być fortelnym pośrednikiem między Boga a ludźmi.

Jeśli naprawdę ciekawi cię ta starożytna tradycja, masz szansę dobrze ją poznać. Moje strona internetowa stanowi doskonałe źródło informacji na temat duchowości benedyktyńskiej- pełno informacji, w tym codziennych modlitw, kontemplacja, rozważanie Pisma Świętego itp., a ja oferuję również klasowe spotkanie na żywo, aby umożliwić szersze zrozumienie i otwartoć.

Benedyktynizm jest antyczną formą chrześcijaństwa, która powstała w VI wieku i istnieje do dziś. Duchowość benedyktyńska to pojmowanie Boga poprzez życie i modlitwę, uczenie się mądrości i zgłębianie swojego wewnętrznego życia poprzez ciche obserwacje i osamotnienie. Przekazuje głęboki szacunek dla samego siebie, żyjącego życia, jak również dla innych ludzi.

Szeroko rozumiana duchowość benedyktyńska ma na celu docenianie natury i tego co przyjmuje się od Boga. Kontemplacja, świadoma obecność w modlitwie oraz odważne bycie tu i teraz jest tutaj kluczem do poznania mądrości bożej, jak również możliwości osiągnięć ducha. Przestrzeganie podstawowych zasad reguły benedyktyńskiej zawierającej fundamenty wspólnotowe, umacniania wiary oraz słuchania Bozego głosu nam bardzo pomaga w praktykowaniu tego typu duchowości.

Jeśli więc chcesz się dowiedzieć więcej o duchowości benedyktyńskiej, trafiłeś absolutnie we właściwe miejsce! Tu dowiesz się wszystkiego czego potrzebujesz na jej temat – tylko trzeba to trochę lepiej poznać!

Benedyktyńska duchowość jest doskonałym sposobem na odzyskanie równowagi życiowej. Według benedyktynów, skupia się ona na znajdowaniu harmonii dzięki medytacji i oddaniu się codeństwa w imię wielkiego wyższego celu. Aby poznać owego wyższego cele, należy wyjść poza swoje ramy i szukać nowego zrozumienia innych ludzi i religii.

W ramach benedyktyńskich duchowych praktyk, istnieje kilka podstawowych prawideł do przestrzegania, ustalonych przez klasztory. Te prawidła dotyczą wszystkiego od czystości duchowej do chodzenia na nabożeństwa i mile widziane są otwarte umysły, które potrafią pogodzić się z duchem oddania i subtelnego piękna.

Na mojej stronie odnajdziecie Państwo artykuły, poradniki, książki oraz wersety biblijne dotyczące benedyktyńskiej duchowości. Biorąc pod uwagę głębokie idee pochodząces z korzeni tego nurtu, staram się zawrzeć je na stronie tak, by docierał do jak największej liczby osób. Wiem, że nauczanie to ma możliwość przekazywać radioodbiorników z pewnym rodzajem wewnętrznemu spokoju i miłości do Pana Boga i każdego człowieka. Jak mawia moja proste motto – jeśli chcesz poznać więcej na temat benedyktyńskiej duchowości – tu doszukasz się relacji!