Ojciec Leon dodaje niezwykle celną uwagę do całej refleksji… aby to określenie najbardziej wierzący naród w Europie miało jakiekolwiek podstawy potrzebna jest tutaj głęboka wiara, a nie „twór” oparty na zwyczajach i folklorze religijnym. Musimy rozróżnić między tym co autentyczne, a to co sami wykreowaliśmy… (fragment pochodzi z książki Przestań narzekać, zacznij żyć (część 2) fot. Robert Krawczyk

102