Pokusa uogólniania jest niezwykle atrakcyjna. Co rusz łapię się na tym, że mówię czy piszę większość w naszym kraju… i stosownie do tematu następuje lista wad, rzadko cnót. Z kolei wiarygodność statystyk i słupków nie daje obiektywnej odpowiedzi na postawione pytanie. Kiedyś ks. Józef Tischner powiedział, że pokolenie Adama Michnika ma obraz Kościoła w stylu więcej przeora niż klasztora. Kreowanie obrazu całości na podstawie kilku autorytetów redukuje cały wachlarz możliwości. Wygodna postawa sięgania tylko do swoich wybranych głosicieli dobrej nowiny tworzy karykaturę, której jesteśmy świadkami. Ostatnio spotkałem się z komentarzem pod przygotowanym materiałem na temat medalika św. Benedykta: najpierw przeczytajcie w internecie lub posłuchajcie Natanka na temat: TRADYCYJNY medalik św. Benedykta, a potem produkujcie poprawne i skuteczne medaliki! Dochodzimy do paradoksu stada baranów które bez żadnej refleksji idzie za fałszywym pasterzem. Rzeczywistość jest o wiele szersza niż zagroda, w której jesteś… Tak czy inaczej #NiktNieJestByleJaki

7