bede_griffiths

Każdy człowiek musi więc w sobie odnaleźć ten Środek, tę Podstawę swego bytu, Prawo swojego życia. Modlitwa miejscem spotkania tradycji chrześcijańskiej z tradycją hinduską

Od wczesnych lat młodzieńczych Bede Griffiths miał styczność z modlitwą, która przybierała różne kształty i formy, aż do dojrzałej wersji, która rozwijała się w okresie klasztornym i podczas pobytu w Indiach. Nie ulega wątpliwości...